• bulet
 • haemoglobin12
 • foolishness
 • lest
 • halucynacje
 • incurable-insomnia
 • gays
 • fag-hag
 • Nestaa
 • Hit-Em-Up
 • zuazuzanna
 • luarrah
 • fuchs
 • halyscircus
 • maja95
 • mielle
 • dyssymulacja
 • guyver
 • greendaemon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

5278 b01c 420

July 12 2017

Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
Znalazłem ją
na brzegu
psychicznych
załamań.
Siedziała
dyskretnie,
jakby chciała
wykrzyczeć mi
swoją ciszę.
Niema
zmęczona
i samotna.
Do dziś
nie potrafię
uwierzyć,
że była to
moja dusza
— ...

July 11 2017

5161 670e 420
Reposted fromtfu tfu vialexxie lexxie
Chcę żeby ktoś kochał mnie jak Przybora Osiecką.
Reposted fromSayid Sayid viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
(...)nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było.
— Fernando Pessoa
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabzdura bzdura
ze wszystkich podróży
najbardziej lubię
te długie wycieczki

w siebie

bo to i cholera wie
którędy
i stacja docelowa
nie wiadomo
gdzie

lubię te podróże
bo
mogę wybierać się w nie będąc
w tramwaju
w pracy
na ulicy

lubię te podróże
bo
tyle nieznanych krajobrazów
spotykam po drodze
tyle nieodkrytych miejsc

lubię te podróże
w które wyruszam bez biletu
a wracam

z tyloma bagażami
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromciarka ciarka viagdziejestola gdziejestola
4487 0191 420
"Ości" 1
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viamillionlittlepieces millionlittlepieces
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę…
- Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
Jestem anonimowym melancholikiem.
— Lao Che, Już jutro
Rok mija i mi chyba trochę przykro, mimo, że kurwa nic w tym roku mi nie wyszło.
— Bonson
Reposted frompolciak polciak viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Spaliłabym smutki w papierosie.
— to takie ekstremalne.
Reposted fromzenibyja zenibyja viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
niby nic, a jednak
— KORTEZ: NIBY NIC.
1138 2093 420
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams viagdziejestola gdziejestola
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
Wiadomo, że najtrudniejsze rozstania to te, gdzie jest miłość. A jeszcze trudniej, kiedy zdajesz sobie sprawę, że kogoś kochasz, ale nie potrafisz z nim żyć.
— Maja Sablewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl